Vaar Tjenester

Vaar Tjenester AS er et nyopprettet selskap som tilbyr høykvalifisert bistand i anskaffelsesprosesser. Daglig leder og partner i firmaet er Åshild Eikenes Sjøli.

Vaar Tjenester yter rådgivningstjenester i alle faser av innkjøpsprosessen, herunder planleggings- og gjennomføringsfasen. Vi bistår alle offentlige og private virksomheter på strategisk og operativt nivå, med særlig fokus på effektive og innovative løsninger.

Selskapet komplementerer Vaar Advokats spesialistkompetanse innen offentlige anskaffelser. Vaar Tjenester og Vaar Advokat samarbeider slik at du som kunde får den aller beste rådgivningen, uavhengig av hvilke behov som oppstår innen dette fagfeltet.

Marianne Dragsten, partner og advokat uttaler:

«Vi etablerer Vaar Tjenester for å bli fullfaglige innenfor anskaffelsesområdet, da vi ser at kundene våre ofte trenger rådgivere med annen kompetanse i tillegg til advokatene. Vi er glade for å ha fått Åshild med på laget for å bygge opp virksomheten til det beste for kundene våre. Åshild har omfattende erfaring fra anskaffelsesområdet, både fra private og offentlige virksomheter. Hun har høy kompetanse innen etablering av systemer for kostnadsreduksjon, arbeid med verdioptimalisering, risikostyring samt internkontroll og malverk. Hun er også en erfaren prosjektleder med betydelig kompetanse fra alle sider av anskaffelsesprosessen, fra idéutvikling , planlegging og gjennomføring.«

3. september 2020

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING