Anskaffelser

Vaar bistår både oppdragsgivere og leverandører innenfor alle typer offentlige anskaffelser. Dette gir oss helhetlig oversikt over hvilke problemstillinger som kan oppstå i en anskaffelsesprosess. Vi påtar oss ansvaret for gjennomføringen av hele eller deler av anskaffelsesprosessen. Eksempler på anskaffelser vi har gjennomført på vegne av det offentlige er store IT-anskaffelser, forsvarsanskaffelser, anskaffelser av møbler, lekeplassutstyr, helse- og laboratorietjenester, ulike konsulenttjenester, biler, bygge- og anleggsanskaffelser mv. Vaar har spisskompetanse på IT-anskaffelser, slik som ERP-systemer, velferdsteknologi og skytjenester for øvrig. Vi tilbyr også mer tradisjonelle advokattjenester som løpende rådgivning, utredninger og klagebehandling. Selv om vi alltid søker å oppnå de mest effektive og praktiske løsningene for våre kunder, bistår Vaar også med tvisteløsning, både for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Våre advokater tar slike oppdrag på kort varsel. Vi holder mange kurs i regi av bl.a. Nohrcon og Kommunenes Sentralforbund. Vi tilbyr foredrag og interne kurs innen anskaffelsesrettslige emner på alle nivåer, i tillegg til at vi i Portalen kan tilby komplett kommentarutgave av LOFA med forskrift.

Les mer

, ,

Er siste ord sagt i Fosen-saken?

Torsdag formiddag kom EFTA-domstolens for...
, ,

Vaar Portal er her!

Som følge av stor etterspørsel...
,

Marianne Dragsten uttaler seg om lovligheten av Norges største bompengeselskaps innkjøp av konsulenttjenester

Fjellinjen har foretatt omfattende innkjøp av konsulenttjenester uten konkurranse. Les anskaffelsesekspert Marianne Dragstens vurdering av forholdet, omtalt i dag av NRK, DN og Nettavisen. Les mer om saken her: https://www.nrk.no/norge/bomsjef-hyret-eks-kollega-som-konsulent-_-betalte-millionhonorar-uten-anbud-1.14571402 https://www.dn.no/arbeidsliv/nrk/bompenger/nrk-bomsjefen-hyret-konsulent-med-millionhonorar-uten-anbud/2-1-622784 https://www.nettavisen.no/okonomi/nrk-bomsjef-hyret-eks-kollega-som-konsulent—betalte-millionhonorar-uten-anbud/3423789222.html
,

Marianne Dragsten uttaler seg på bygg.no

Marianne H. Dragsten har uttalt seg om rolleblanding i Follobaneprosjektet. 21.05.19 En av de tidligere prosjektlederne i Bane Nor har nå gått over til Follobane-entreprenør Ghella. Marianne mener det er utfordrende at prosjektlederen ikke ble underlagt en karensperiode før han kunne gå over til entreprenørsiden. Les mer om saken https://www.bygg.no/article/1394503

EU-domstolen trekker opp grensene for bruk av rammeavtaler

04/02/2019 EU-domstolen avsa 19. desember 2018 dom i sak C-216/17 (ATE Markas). Avgjørelsen innebærer avklaringer av andre oppdragsgiveres adgang til å slutte seg til eksisterende rammeavtaler, i tillegg til en prinsipiell uttalelse om plikt til mengdeangivelse som får stor praktisk betydning for offentlige oppdragsgivere. Saken omhandlet en offentlig anbudskonkurranse om renovasjon, innsamling og bortkjøring av […]
,

Marianne Dragsten uttaler seg på NRKs debatten

Advokat Marianne H. Dragsten uttaler seg sammen med andre eksperter på offentlige anskaffelser 25.05.18 I forbindelse med Luftambulanse-saken uttaler vår advokat Marianne Dragsten seg om utfordringene offentlige oppdragsgivere støter på i anskaffelsesregelverket. Se klippet her. https://tv.nrk.no/serie/debatten/201805/NNFA51052418
,

Regelverket om offentlige anskaffelser gjelder også for Det norske kongelige hoff

Advokat Marianne H. Dragsten uttaler seg sammen med andre eksperter på offentlige anskaffelser 14/05/2018 Advokat Marianne H. Dragsten uttaler seg sammen med andre eksperter på offentlige anskaffelser, i Dagbladet om det norske kongelige hoffs forhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Slottet har ikke fulgt regelverket, men et enstemmig ekspertpanel mener at Slottet er underlagt det. […]
,

Marianne Dragsten om offentlige anskaffelser i Dagbladet

Advokat Marianne H. Dragsten uttaler seg sammen med andre eksperter på offentlige anskaffelser 11/05/2018 Vår advokat Marianne Dragsten uttaler i Dagbladet at styreleder i Helse Nord var inhabil da hun deltok i styrebehandling av anskaffelse av luftambulansetjenestene. Dragsten reagerer på at styrets leder ikke informerte Helse Nord om sin binding til valgte leverandør. http:// https://www.dagbladet.no/nyheter/marianne-telle-var-inhabil/69790677

Jussekspert mener problematiske dobbeltroller er utbredt

Marianne Dragsten intervjues av Dagsavisen Fremtiden 25/04/2018 Marianne Dragsten er intervjuet av «Dagsavisen Fremtiden» vedrørende problematiske dobbeltroller i offentlige anskaffelser. Dragsten forteller at dette ikke er et ukjent problem – Norge er et lite land, og særlig i mindre kommuner kan denne typen problemer oppstå. Videre uttaler hun at «Når det er personer i organisasjonen […]