Regelverket om offentlige anskaffelser gjelder også for Det norske kongelige hoff

Advokat Marianne H. Dragsten uttaler seg sammen med andre eksperter på offentlige anskaffelser

14/05/2018

Advokat Marianne H. Dragsten uttaler seg sammen med andre eksperter på offentlige anskaffelser, i Dagbladet om det norske kongelige hoffs forhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Slottet har ikke fulgt regelverket, men et enstemmig ekspertpanel mener at Slottet er underlagt det. Slottet har dermed gjennomført flere ulovlige direkte anskaffelser i en årrekke.

https://www.dagbladet.no/nyheter/hoffet-bryter-loven/69801873

Relaterte artikler