Vaar har bidratt til Chambers Global Practice Guide: Public Procurement

Marianne H. Dragsten, partner hos Vaar, og Anne-Kjersti Klingsheim, advokatfullmektig hos Vaar, har skrevet en artikkel om trender og utviklinger innen offentlige anskaffelser i Chambers sin Public Procurement 2021 Global Practice Guide.

Artikkelen tar for seg utfordringen der det skjer en endring i leverandørens økonomiske og finansielle stilling under en konkurranse som følge av pandemien. I artikkelen ser Marianne og Anne-Kjersti på hvilket handlingsrom en leverandør har til å tilknytte seg en ny underleverandør etter kvalifikasjonstidspunktet for å fortsatt oppfylle kvalifikasjonskravet.

Du kan lese hele artikkelen her.

19. mai 2021

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING