Vaar Advokat tilslutter seg UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Vaar Advokat er stolte av å delta i UN Global Compact, hvilket betyr at vi forplikter oss til å følge og implementere UN Global Compacts ti prinsipper, samt jobbe mot FNs bærekraftsmål.

De ti prinsippene er delt opp i fire hovedkategorier; menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Disse prinsippene gir føringer for hvordan bedrifter skal sikre ansvarlig drift, og deltakere i UN Global Compact forplikter seg til å levere årlige rapporter på arbeidet man har gjort i henhold til disse prinsippene.

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet mot å bli mest mulig bærekraftig. Gjennom vår deltakelse i UN Global Compact kommer vi til å jobbe for å gjøre UN Global Compacts prinsipper til en integrert del av firmaet vårt.

23. mars 2021

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING