Niklas Eriksson

Chief Administrative and Financial Officer

niklas@vaar.law

+47 928 800 24

Om Niklas

Niklas har det overordnede økonomi- og administrasjonsansvaret i Vaar Advokat. Han har en praktisk tilnærming til sitt fagområde og legger stor vekt på å finne sammenhengene mellom tallene og driften. Niklas har derfor en nær tilknytning til den daglige driften i Vaar, og firmaets ansatte.

Kompetanseområder

  • Økonomi
  • Administrasjon
EXAMPLE STRING