Image of the employee

Tina Nguyen

Kontormedarbeider

Om Tina

Tina er kontormedarbeider i Vaar og utfører diverse administrative oppgaver som å foreta bestillinger, ta imot leveranser og klargjøre møterom.

Kompetanseområder

EXAMPLE STRING