Image of the employee

Marte Tronstad

Advokatfullmektig

icon_email marte@vaar.law

icon_phone +47 971 25 402

Om Marte

Marte kom fra IT-bransjen til advokatbransjen som følge av sin store interesse for kombinasjonen juss og teknologi. Dagens kontinuerlige teknologiske utvikling gir stadig nye muligheter, og Marte bistår kunder med å finne de beste løsningene for sin virksomhet. Martes erfaring fra IT-bransjen gjør at hun har inngående forståelse for kundens behov.

Marte arbeider hovedsakelig med personvern og IT. Hun har høy kompetanse på personvernregelverket, og bistår offentlige og private virksomheter gjennom alle fasene av implementeringen av GDPR og overholdelse av regelverket.

Gjennom studietiden hadde Marte flere traineeopphold, arbeidet som rettshjelper, og var engasjert i studentforeningen.

Kompetanseområder

EXAMPLE STRING