Om Kjell

Kjell trives aller best når han får jobbe med teknologi og jus. Han har lang og god erfaring med kontrakter, personvern, offentlige anskaffelser og immaterialrett.

For både kunder og leverandører understøtter anskaffelser og kontrakter virksomhetenes strategi. Derfor er det viktig å finne ut hvilke behov man har og sikre seg at disse kommer med både i krav og løsning. Med Kjells bransjeerfaring, forståelse for strategi, kunnskap om kontrakter og kjennskap til hva som pleier å gå galt, kan han hjelpe til med å ta flere lange skritt på veien til suksess.

Kjell har både ledet og veiledet i en rekke komplekse forhandlinger om både kjøp og salg av varer og tjenester. De beste resultatene oppnås med grundige forberedelser, en gjennomtenkt forhandlingsstrategi og ikke minst når partene klarer å være løsningsorienterte.

Kjell har fått jobbe mye og dedikert med både kjøp og salg av programvare, konsulenttjenester og maskinvare, i tillegg til mange utviklings- og tilpasningsprosjekter. Disse erfaringene forteller han om når han regelmessig holder foredrag og kurs om kontrakter, forhandlinger, GDPR og offentlige anskaffelser.

Kompetanseområder

EXAMPLE STRING