Image of the employee

Elisabeth Rønneberg

Advokatfullmektig

Om Elisabeth

Elisabeth har nylig levert dissertation ved University of Aberdeen, der hun har tatt en LLM som siste studieår av master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Gjennom studietiden har hun blant annet hatt sommervikariater i Space Norway AS, der hun har bidratt med GDPR-tilpasninger og fått innblikk i utvikling og drift av romrelatert infrastruktur. Dette har vekket stort engasjement for teknologi, personvern og anskaffelser. Hun trives videre godt i et internasjonalt fagmiljø, og har hatt to utvekslingsopphold i Storbritannia (hhv. England og Skottland).

Elisabeth brenner for at klienten skal bli møtt med effektiv, grundig og oversiktlig formidling av de juridiske aspektene ved sin sak. I løpet av studietiden har hun blant annet jobbet som frivillig saksbehandler for flyktninger og asylsøkere, og vært fadder for utvekslingsstudenter.

Kompetanseområder

EXAMPLE STRING