Image of the employee

Åshild Eikenes Sjøli

Partner, Vaar Tjenester

icon_email ashild@vaar.law

icon_phone +47 419 09 939

Om Åshild

Åshild er partner og daglig leder i Vaar Tjenester. Åshild brenner for offentlige anskaffelser og drives av å skape gode, bærekraftige og langsiktige resultater for kunden. Som leder er hun opptatt av å finne løsninger, sikre fremdrift og måloppnåelse for sine kunder samt å dele kunnskap. Åshild er full av energi og godt humør, hun er strukturert og raus og har gode samarbeidsegenskaper.  

Åshild jobber tett med kundene og har omfattende strategisk og praktisk erfaring, både fra offentlig og privat sektor, særlig innenfor bygg og anlegg. Åshild legger til rette for god samhandling mellom oppdragsgiver og leverandør med gode og balanserte kontrakter med riktige kommersielle drivkrefter. Hun er opptatt av bærekraft og innovasjon og har ledet flere nyskapende prosjekter på vegne av viktige samfunnsaktører.  

Åshild har omfattende erfaring med å etablere systemer for kostnadsreduksjon, verdioptimalisering, risikostyring samt internkontroll og arbeid med utarbeidelse av maler. Hun er også en trent prosjektleder med betydelig kompetanse fra alle sider av anskaffelsesprosessen, fra ideutvikling, planlegging og gjennomføring av anskaffelsen.

Kompetanseområder

EXAMPLE STRING