Om Anne-Kjersti

Anne-Kjersti Klingsheim er advokatfullmektig hos Vaar og er spesialisert innen rettsområdet offentlige anskaffelser, med flere års erfaring fra innkjøpsfagets juridiske, strategiske og operative aspekter. Hun skrev masteroppgave innen rettsområdene offentlige anskaffelser og konkurranserett våren 2017, samt hadde fordypning i samme fag fra både Universitetet i Bergen og Karl Franzens-Universität Graz i Østerrike.

Anne-Kjersti er genuint opptatt av å sikre behovshaver og klient den beste juridiske, strategiske og praktiske løsning innenfor det handlingsrom regelverket til enhver tid oppstiller i alle faser av en anskaffelsesprosess. Anskaffelsesfaget består av mer enn bare juss, og Anne-Kjersti er svært opptatt av at juridiske råd som gis i en anskaffelsesprosess også skal være praktisk omsettelige.

Hun har jobbet med et bredt spekter av anskaffelsesrettslige problemstillinger innenfor både klassisk og forsyningssektoren, og har videre erfaring innen tilgrensende områder som sikkerhetslovgivning, kontrakts-, innsyns- og forvaltningsrett. Hun har svært god kjennskap til hele anskaffelsesprosessen, fra behovskartlegging, strategi, utarbeidelse av anskaffelsesdokumenter og kontrakt, gjennomføring, og forhandling og ført klageprosesser for KOFA.

Kompetanseområder

EXAMPLE STRING