Aina Eide Haukås

Advokatfullmektig

aina@vaar.law

+47 926 81 262

Om Aina

Ainas hovedfagfelt er personvern – et område som bare har vokst enormt i omfang etter innføringen av personvernforordningen (GDPR), og som stadig blir viktigere. Aina har solid kunnskap om GDPR, herunder alle faser av implementeringen av regelverket. Hennes store interesse for personvern bidrar også til hennes faglige styrke på området.

Aina har god erfaring med både private og offentlige kunder, og legger innsats i å forstå deres behov. Hun jobber derfor tett med kundene – gjerne i deres arbeidsmiljø.

I rollen som prosjektleder for flere helhetlige GDPR-prosjekt har Aina fått erfaring med å lede kunden gjennom GDPR-regelverket. Blant annet gjennom kartlegging av krav, avdekking av avvik og utforming av tiltak, rutiner og dokumentasjon. Aina finner denne rollen spennende og utfordrende, samtidig som det har gitt henne betydelig praktisk erfaring innenfor fagfeltet personvern.

Ainas råd og bistand skaper verdi for kundene, bidrar til effektive prosesser og har høy faglig integritet. Hun er opptatt av å holde sin kompetanse ved like ved å delta på relevante aktiviteter og kurs innen personvernområdet.

Kompetanseområder

EXAMPLE STRING