Ida Regine Myklebust

Advokatfullmektig

Om Ida

Ida Regines primære fagområde er offentlige anskaffelser. Hun bistår både offentlige og private aktører, med operativ bistand så vel som løpende juridisk rådgivning. Hun har erfaring fra både leverandør- og oppdragsgiversiden, og god forståelse for anskaffelsesprosessen, som gir henne et godt rådgivningsgrunnlag.

Som juridisk rådgiver tilstreber Ida Regine å finne den praktiske løsningen som er best for kunden i den enkelte sak. Hun er derfor opptatt av å stadig utvikle sin kompetanse gjennom relevante kurs og seminarer, samt holde seg oppdatert på rettsområdet.

Ida Regine har erfaring innen mange forretningsjuridiske områder fra trainee- og deltidsstillinger under studiet.

Kompetanseområder

  • Anskaffelser
  • Kontraktsrett
  • Forvaltningsrett
  • Offentlighetsloven
EXAMPLE STRING