Day

desember 19, 2019
Gulating lagmannsrett avsa ankekjennelse 3. desember etter en forføyningssak i forbindelse med en anskaffelse gjennomført av Eid kommune. Saken omhandlet hvorvidt kommunen pliktet å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, i en konkurranse om rehabilitering og ombygging av omsorgsbygg for eldre etter anskaffelsesforskriftens del I og II. Det aktuelle kvalifikasjonskravet i...