Day

september 27, 2019
Siste ord er sagt i Fosen-saken. Fredag 27. september kom Høyesteretts avgjørelse i HR-2019-1801-A. Høyesterett fastslår at ansvarsnormen som følger av EØS-retten –kravet om «tilstrekkelig kvalifisert brudd» – trer i stedet for den tradisjonelle aktsomhetsnormen. Fosen-Linjen fikk ikke medhold i sitt krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse, da Høyesterett kom til at det forelå saklig...