Anskaffelser

Offentlige innkjøp er underlagt et omfattende og komplisert regelverk. Vaar bistår både offentlige og private aktører innen alle bransjer med helhetlig anskaffelsesrettslig og -strategisk rådgivning.

Teknologi

Den teknologiske utviklingen skaper muligheter, men stiller også komplekse krav. Våre dedikerte rådgivere har spisskompetanse blant annet innen IT, media, ekom, opphavsrett og e-handel.

Personvern

Vi kan personvernregelverket og bistår med alt fra risikovurderinger til implementering av tiltak. Vi gjennomfører helhetlige GDPR-prosjekter og vi tilbyr personvernombud som en tjeneste.